Målgrupp

Våra tjänster är i första hand riktade till

Jurister, ekonomer och
andra företagsrådgivare

Tjänster

Våra tjänster avser vanligtvis
Rådgivning och utbildning
Stadgar och andra juridiska dokument
Utredningar och skrifter

Avtal

Våra tjänster kan beställas som
Specifiserade uppdrag
eller serviceavtal

Stadgegranskning

Vi genomför översyn av stadgar för ideella- och ekonomiska föreningar samt ger förslag på justeringar enligt lag och god sed. Pris 3 900 kr + moms